Sociale media brengen te weinig geld in het laatje

Nieuwsmedia zien steeds meer reden om hun investeringen in sociale media terug te schroeven. De liefde tussen de twee bedrijfstakken lijkt over. Vooral Facebook loopt blauwtjes bij de nieuwsbedrijven. Dat heeft niet alleen te maken met de lange lijst aan privacyschendingen en de teruglopende gebruikersaantallen. Uit onderzoek van contentdistributieplatform MAZ blijkt ook dat gebruikers die via sociale media op een nieuwswebsite komen veel minder geld opbrengen.

Nieuwsmedia stoppen met Facebook ©Pixabay

Nieuwsmedia stoppen met Facebook ©Pixabay

Facebookgebruikers krijgen genoeg van de aanhoudende schandalen rondom hun data op Facebook. In Nederland is Facebook in 2018 circa 640.000 gebruikers kwijtgeraakt. Dat cijfer geeft een wereldwijde trend weer. Onderzoeksbureau Edison Research heeft becijferd dat sinds 2017 wereldwijd al zo’n 15 miljoen gebruikers Facebook hebben verlaten.

Nieuwsmerken

Langzamerhand krijgen ook steeds meer nieuwsmerken spijt van hun investeringen in Facebook. Nu rijst de vraag waarom de liefde tussen de journalistiek en Zuckerberg’s geesteskind bekoelt. Aanvankelijk trokken de journalistiek en Facebook broederlijk op. Facebook zorgde voor traffic via verschillende (al dan niet mobiele) apparaten die de nieuwsconsumenten in gebruik hebben. De nieuwsmakers hoefden alleen maar goede content te maken. Facebook bracht die producten aan de man.

Algoritmes

Het gaat mis als Facebook aan de algoritmes begint te sleutelen. De bezoekersaantallen dalen en de nieuwsmerken maken nu de balans op. Ze hebben hun capaciteit om duurzame groei te realiseren (bij relevante doelgroepen) in handen gegeven van partijen als Facebook. Daar hebben ze zichzelf mee in de vingers gesneden, realiseren ze zich nu. Nieuwsconsumenten beschouwen nu Twitter en Facebook als ’the place to go’ voor hun nieuws. De kans dat ze direct inloggen op The Guardian De Telegraaf of De Volkskrant is daarmee niet gegroeid maar juist geslonken. De sociale media komen als winnaars uit de bus. Die lopen weg met de adverteerders.

Persberichten

Wat betekent deze ontwikkeling voor jouw persbenadering? Welnu, weinig. Sociale media spelen maar een kleine rol in de impact van een persbericht. Persberichten zijn primair gericht op journalisten en bloggers. Die bereik je met een persbericht het beste door ze direct via email te benaderen. Maar weinig nieuwsredacties gebruiken sociale media voor hun nieuwsgaring. Bovendien vinden journalisten sociale media notoir onbetrouwbaar.

Gebruik sociale media dus voor directe communicatie met je achterban, niet voor jouw persbenadering. Betekent dit dat je persberichten helemaal niet op sociale media moet publiceren? Nee, dat kun je gerust doen, maar realiseer je wel dat zo’n publicatie géén uitmaakt van je strategie voor persbenadering. Je persbenadering is erop gericht om, via nieuwsmedia, naamsbekendheid te genereren. Je probeert met persbenadering dus vooral nieuw publiek aan te spreken. Je directe communicatie met de achterban daarentegen is erop gericht de mensen bij wie je al bekend bent betrokken te houden bij wat jouw organisatie doet en waar jouw merk voor staat.

Zie ook:

MAZ: ‘Owning your audience is the new black’