Oplagen tijdschriften blijven dalen

Nederlands’ oudste nog bestaande opinieblad De Groene Amsterdammer heeft een grotere oplage dan concurrenten Vrij Nederland en HP/De Tijd. Het weekblad komt daarmee op de tweede plaats, na Elsevier. Dat blijkt uit cijfers van NOM Printmedia en HOI-online. De verschuiving in de top vijf van opiniebladen is echter niet zozeer te verklaren door de groei van ‘De Groene’, maar veeleer door de sterk teruglopende oplages van de concurrenten.

Oplagen van opiniebladen loopt terug.

Oplagen van opiniebladen loopt terug. ©KaboomPics.com/Pexels

Het gaat niet goed met de Nederlandse opiniebladen. De betaalde printoplage van HP/De Tijd en Vrij Nederland lopen al jaren terug. Beide opinietijdschriften schakelden de afgelopen jaren om van een wekelijkse naar een maandelijkse verschijningsfrequentie.

Opiniebladen

Vrij Nederland wist alleen in 2017 van die omschakeling te profiteren, in 2018 daalde de betaalde oplage tot 21.000, slechts een fractie meer dan de laatste weekoplage van 20.000.

Ook HP/De Tijd profiteerde in het eerste jaar van de omschakeling (2013) van de overstap. Daarna daalde de printoplage tot 21.000. Dat is onder het niveau van de laatste weekoplages.

De Groene

Weekblad De Groene Amsterdammer is het enige opinieblad dat nog groei laat zien. Met een betaalde weekoplage van 23.000 is het de beide concurrenten nu gepasseerd. Elsevier is van alle opiniebladen nog steeds de grootste, maar levert in 2018 wel ruim 10 procent in ten opzichte van 2017. Elsevier-spin-off Juist (ook maandelijks) verloor fors in 2018 (van 18.000 naar 14.000 betaalde exemplaren). In totaal verloren de opiniebladen 12 procent van hun printoplage in 2018 ten opzichte van het jaar daarvoor.

Opiniebladen top 5

Betaalde printoplage opiniebladen, 1998-2018, bronnen: NOM, HOI-online

Ook andere Nederlandse tijdschriften zitten in zwaar weer, zo blijkt uit cijfers van NOM Media. De printoplage van alle tijdschriften daalt. In de meeste gevallen is die trend al twee decennia gaande. Het gaat om een miljoenenverlies en het eind van de oplagedalingen is nog niet in zicht.

Omroepbladen en vrouwenweekbladen, de grootste Nederlandse tijdschriftsectoren, verloren sinds de eeuwwisseling meer dan 60 procent van hun betaalde oplage. Bij de omroepbladen ging de weekoplage van 4,5 naar 1,8 miljoen, bij de vrouwenbladen van 1,5 miljoen naar minder dan 600.000. Bij de roddelbladen daalde de oplage van een miljoen naar 300.000.

Zie ook:

SVDJ: Twintig jaar tijdschriften

Snappy.nl: Tijdschriften groeien vooral op het web