Waterschappen staan niet op het netvlies van journalisten

De mediaprofilering van de waterschappen laat te wensen over. Nieuwsmedia hebben nauwelijks oog voor de rol van de waterschappen in ’s lands waterbeheer. Dat vindt Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP). “Wanneer de NOS een reportage maakt over de extreme droogte van deze zomer, wordt er met geen woord gerept over wat de waterschappen doen om de gevolgen van dit soort extreem weer te mitigeren. Dat moet anders”, vindt de bestuursvoorzitter. 

 

mediaprofilering waterschappen schiet tekort (c) David Pfeffer

(c) David Pfeffer (CC 2.5 generic)

Het is de AWP een doorn in het oog dat de landelijke media in hun berichtgeving over het klimaat de waterschappen stelselmatig onderbelichten. “Klimaatverandering in Nederland gaat vooral over méér droogte, méér verzilting en méér hoosbuien. En dat zijn nu precies de belangrijkste kerntaken van de waterschappen. Maar de vaderlandse journalistiek heeft ons nog steeds niet als materiedeskundige in het vizier”, constateert Van Megen.

Mediaprofilering

Dat wordt wel steeds belangrijker, vindt de bestuursvoorzitter. Juist nu klimaatverandering zo’n groot maatschappelijk thema is, is het belangrijk dat de waterschappen op het netvlies komen van burgers en bestuurders, vindt de AWP-voorman. “Samenwerking is belangrijk.” Hij doelt dan onder meer op de intensieve samenwerking tussen waterschappen en gemeenten. “De gemeenten zijn de baas over de openbare ruimte. De waterschappen brengen hun expertise over waterbeheer mee. Gemeenten kunnen daar nog veel meer van profiteren dan ze nu al doen.”

Ook bij de burgers moeten de waterschappen meer op het netvlies komen. De AWP ziet een belangrijke rol weggelegd voor burgers in de klimaatadaptatie. “Als het aan ons ligt, gaan waterschappen ook flink meehelpen om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het regenwater niet meer van het dak in het riool stroomt. Dat kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen van uitdroging in de natuur. Door betere infiltratie van regenwater in de bodem krijgen bomen en openbaar groen minder gauw dorst bij hitte.”

Waterschapsverkiezingen

Niet onbelangrijk in dit verband zijn ook de waterschapsverkiezingen in maart 2019. De AWP heeft momenteel vertegenwoordigers in 18 van de 21 waterschappen. De waterschapspartij wil graag burgers mobiliseren om zich goed over over waterbeheer te informeren en om een weloverwogen stem uit te brengen. “Het beperken van overlast, zowel door droogte als door hoosbuien, is een belangrijk speerpunt in de waterschapsverkiezingen van 2019. Maar we hebben de aandacht van de nieuwsmedia hard nodig om onze rol daarin voor het voetlicht te brengen”, aldus Van Megen.