Open brief moet Gemeente Amsterdam tot inkeer brengen

“Een volstrekt ongewenste inmenging van de overheid in de journalistieke vrijheden.” Zo noemt Sjuul Paradijs van Trusted Media Publishers (TMP) het voornemen van Gemeente Amsterdam om huis-aan-huisbladen aan strengere regels te binden. In een open brief aan de gemeente somt de voormalig Telegraaf-hoofdredacteur een reeks journalistieke artikelen op. Hij wil daarmee aantonen dat de TMP-uitgave City de Amsterdammers wel degelijk onafhankelijke, journalistieke content aanbiedt. Het stadsbestuur kwalificeert het magazine als een verkapte reclamefolder. 

City Amsterdam Nr 10

City Amsterdam, deze week met open brief aan Halsema

Pijnpunt is het debat rondom weekblad City is dat het blad niet hoeft te voldoen aan de regels voor de verspreiding van reclamefolders. Het magazine mag ook bij huishoudens bezorgd worden die aangeven geen ongeadresseerd reclamemateriaal te willen ontvangen. Het is de gemeente Amsterdam echter een doorn in het oog dat City voor circa 88 procent uit advertenties bestaat. Het zou volgens het stadsbestuur om die reden niet kwalificeren als journalistiek medium. Die redenering volgend zou City een reclamefolder zijn en dus ook moeten voldoen aan de verordening die geldt voor de verspreiding van ongeadresseerd reclamemateriaal.

Persvrijheid

De initiatiefnemers van het weekblad bestrijden dat. Aan het blad werken vier onafhankelijke journalisten die wekelijks nieuws en achtergronden produceren voor en over het spreidingsgebied. Strengere regels zouden een aantasting van de persvrijheid zijn, schrijven de initiatiefnemers in de open brief. Ze wijzen er bovendien op dat City aan alle regels voldoet om als huis-aan-huisblad te mogen worden verspreid.

Tot op heden is het de gemeente niet gelukt om dat te weerleggen. Daarom onderzoekt ze welke stappen mogelijk zijn om de verspreiding van het weekblad toch aan banden te leggen. Gedacht wordt onder meer aan nieuwe, strengere regels voor huis-aan-huisbladen om aan de regels voor onbeperkte, ongeadresseerde verspreiding te voldoen. In het uiterste geval zou City alleen bezorgd mogen worden bij huishoudens die met een brievenbussticker aangeven dat ze het blad willen ontvangen.

Lokale journalistiek

Paradijs en uitgever Bert Geefshuijzen spreken in de open brief daarover hun verontwaardiging uit en trachten het gemeentebestuur tot andere inzichten te brengen. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente een lokaal journalistiek initiatief in de kiem proberen te smoren terwijl juist de lokale journalistiek zo onder druk staat.

Weekblad City wordt inmiddels al drie maanden wekelijks bezorgd bij 318.000 Amsterdamse huishoudens. Het blad drijft geheel op advertentie-inkomsten. Om de onafhankelijkheid en het succes van City te onderstrepen, wijzen Paradijs en Geefshuijzen in de open brief op het feit dat City geen gebruik maakt van de gemeentelijke subsidieregeling voor wijk- en buurtkranten. De gemeente zelf maakt wel gebruik van de regeling voor het eigen huis-aan-huisblad Amsterdam.