Meer jongeren lijken door sociale media in aanraking te komen met nieuws

Maar liefst 91 procent van de jongeren leest wel eens nieuws via sociale media. Daarbij valt op dat leeftijd en sociale klasse daarbij nauwelijks van belang zijn. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek. Bij traditionele mediakanalen spelen die factoren juist wel een grote rol, zo schrijven de onderzoekers.

Nieuwsconsumptie via sociale media

Nieuwsconsumptie jongeren veelal via sociale media

Onderzoekers Annika Bergström en Maria Belfrage onderzochten hoe Zweedse jongeren nieuws op hun sociale media consumeren. Ze hebben gekeken of ze dat heel bewust doen of door toeval met het nieuws in aanraking komen. Ook onderzochten ze welke invloed vrienden en volgers hebben op de nieuwsconsumptie.

Nieuwsconsumptie

Jongeren consumeren vaker nieuws via sociale media dan consumenten uit andere leeftijdsgroepen. Maar liefst 91 procent van de Zweedse jongeren neemt nieuws tot zich via sociale media tegenover 51 procent van de gehele bevolking. Ze zijn in de regel passiever in hun nieuwsselectie. Jongeren rekenen erop dat het nieuws hen bereikt via vrienden op sociale media. Ze zijn minder geneigd om actief nieuws te zoeken.

Netwerken

De rol van vrienden is groot onder jongeren. Vrienden bepalen in belangrijke mate welk nieuws wordt geconsumeerd. Ook is de rol van opinieleiders in de sociale netwerken daarin groot. Opinieleiders in het netwerk van een jongere worden geacht expertise te hebben ten aanzien van een onderwerp. De nieuwscontent die zij aanbieden binnen hun netwerk wordt veel door jongeren gelezen en gedeeld.

Persberichten

De bevindingen van het onderzoek sluiten aan bij een trend onder pr-professionals om persberichten steeds vaker ook direct naar bloggers te sturen. Die gelden, vooral onder jongeren, namelijk als ‘expert’ op hun interessegebied. Bloggers opereren bovendien niet als onafhankelijke journalisten. Dat maakt dat ze makkelijker openstaan voor het overnemen van commerciële persberichten. Daar moet wel de kanttekening bij geplaatst worden dat bloggers in toenemende mate vergoedingen verlangen voor het overnemen van persberichten met een commerciële boodschap. Journalistieke nieuwsmedia daarentegen doen dat in de regel niet.