Berichtgeving over economie neemt af bij hoogconjunctuur

Als het goed gaat met de economie, lezen we er in mindere mate over in het nieuws. Gaat het daarentegen slecht met de economie, dan neemt het economisch nieuws juist toe. Dat blijkt uit onderzoek van Alyt Damstra en Mark Boukes van de Universiteit van Amsterdam.

journalistiek sentiment

Journalistiek sentiment is overwegend negatief gekleurd. ©energepic.com (from Pexels)

De onderzoekers hebben in 2018 de relatie onderzocht  tussen de staat van de Nederlandse economie, het economische nieuws in de dagbladen tussen 2002 en 2015. Ook hebben ze gekeken naar de publieke perceptie van de economie.

Journalistiek sentiment

Er is volgens de onderzoekers sprake van ongebalanceerde berichtgeving over de economie. Als het slecht gaat met de economie wordt daar veel over bericht. Maar als het goed gaat, wordt daar minder aandacht aan besteed. Negativiteit en verandering hebben nog steeds nieuwswaarde, zo blijkt uit het onderzoek.

De nadruk op negatieve ontwikkelingen in het economische nieuws is niet zonder consequenties. Burgers krijgen pessimistische verwachtingen van de onzekere economische toekomst. Opvallend is het dat er geen sprake is van een positief ’tegeneffect’. Positief economisch nieuws creëert bij burgers geen positieve verwachtingen van de economische toekomst.

Onzekerheid

Maar, benadrukken de onderzoekers, negatief economisch nieuws heeft alleen een invloed op de manier waarop burgers naar de economische toekomst kijken. Wanneer burgers terugblikken op economische omstandigheden of – veranderingen, dan blijkt de werkelijke economische voor- of achteruitgang toch een grotere invloed te hebben op hun perceptie dan de berichtgeving in de dagbladen. Volgens de onderzoekers zou een verklaring hiervoor kunnen zijn dat de economische toekomst altijd onzeker is, in tegenstelling tot het verleden.

Zie ook:

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek: Hoe beter het met de economie gaat, hoe minder journalisten erover schrijven