Persbericht blijft hoofdrol spelen in nieuwsgaring

Het persbericht heeft geen beste reputatie onder journalisten. Toch spelen persberichten, alle nieuwe mediatechnologie ten spijt, nog steeds een hoofdrol in effectieve persbenadering. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van ANP Press Support. 

Het merendeel van de ondervraagde journalisten/redacteuren (63 procent) geeft aan persberichten nuttig te vinden. 38 Procent vind persberichten zelfs onmisbaar, zo meldt ANP Press Support. Uit hetzelfde onderzoek blijkt echter dat in slechts 35 procent van de persberichten door de redacteuren ook werkelijk ‘bruikbare content’ wordt aangetroffen. De kwaliteit van de meeste persberichten wordt door journalisten dus (nog steeds) als ‘ronduit slecht’ ervaren. Daar liggen kansen voor bedrijven en organisaties die wél een goed persbericht uit de pen krijgen.

Minder geld voor eigen content

Een andere belangrijke trend in medialand is dat nieuwsmedia over fors minder budget beschikken voor het creëren van eigen content. Door de digitalisering van het medialandschap zien nieuwsmedia hun vertrouwde verdienmodellen (abonnees en advertenties) onder druk komen (vanaf 2012 weer een duidelijke krimp advertentiemarkt).

Die trend lijkt zich bovendien verder door te zetten. Aanhoudende economische malaise en een laag consumentenvertrouwen hebben adverteerders terughoudend gemaakt. Marktanalisten (ABN-Amro) voorspellen voor de komende jaren geen significante stijging.

Bezuinigen op redacties

De gevestigde namen in het medialandschap moeten door deze marktontwikkelingen de bakens verzetten. Ze moeten innoveren, maar vaak zonder dat daar nieuwe inkomsten tegenover staan. Ze bezuinigen daarom drastisch op de redacties. Tegelijkertijd blijft de behoefte aan (makkelijk te verwerven en bewerken) nieuwscontent bestaan.

Daar liggen kansen voor bedrijven en organisaties die persberichten kunnen leveren die ‘nieuwswaardig’ zijn. Door krimpende nieuwsredacties neemt de vraag naar persberichten met actualiteitswaarde toe. En, zoals we uit eerdergenoemd onderzoek van ANP Press Support hebben geleerd, aan de kwaliteit (en daarmee de effectiviteit) van de stroom persberichten kan nog veel verbeterd worden.

©Snappy Persdiensten 2015

Vind je dit nuttige informatie? Deel het met je vrienden!