NU.nl domineert online nieuws met NOS, AD en Telegraaf

Nieuwskanaal NU.nl is met een bereik van 7 miljoen gebruikers het grootste, Nederlandse, online nieuwsplatform. Het nieuwskanaal wordt  gevolgd door de NOS, het AD en De Telegraaf. Bij alle nieuwsmerken is de smartphone het meest dominante gebruikersplatform. Dat blijkt uit het Nederlands Online Bereiksonderzoek (NOBO).

Nu.nl grootste online nieuwsplatform

Nu.nl grootste online nieuwsplatform in Nederland

Vier merken domineren de sector online nieuws: NU.nl is met 7 miljoen gebruikers per maand koploper. De NOS en AD strijden met ruim 6 miljoen gebruikers om de tweede en derde plek. De Telegraaf.nl volgt met 5 miljoen.

De ´kleine vier´

NRC, De Volkskrant, Metro en RTL Nieuws volgen op afstand. Alle vier hebben ze net onder de 3 miljoen gebruikers per maand.  Van die ´kleine vier´ is NRC is in september voor het eerst de grootste. RTL Nieuws laat een dalende tendens zien sinds mei van dit jaar.

Dagblad Trouw sluit de top 10. De krant heeft online 2 miljoen gebruikers per maand. De belangrijkste regionale speler is Persgroepkrant de Gelderlander. Die bedient online  1,5 miljoen bezoekers per maand.

Bereikmetingen

Sinds oktober 2016 wordt door de Vereniging van Samenwerkende Internetexploitanten (Vinex) in het NOBO-onderzoek het bereik van vrijwel alle Nederlandse online merken op alle platformen gemeten. Sinds juli van dit jaar zitten daar ook de grote internationale merken bij als Google, Facebook, Twitter, Netflix en Spotify, inclusief al hun submerken.

Voor persbenadering zijn de NOBO-cijfers van belang omdat ze ook een indicatie geven voor de mediawaarde (ook: pr-waarde) van online publicaties. De cijfers helpen om aan vermeldingen die voortkomen uit persberichten een waarde toe te kennen.

De mediawaarde van persberichten wordt berekend door een aantal onafhankelijke aanbieders. Berekeningen van pr-waarde zijn vaak gebaseerd op de kosten die een afzender van persberichten zou maken als dezelfde media-aandacht commercieel zou worden ingekocht.