Nederlanders maken dagelijks gebruik van nieuwsmedia

Klassieke nieuwsmedia zijn voor Nederlanders nog steeds de meest populaire nieuwsbronnen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ook lijken Nederlanders nog veel gebruik te maken van journalistieke nieuwsbronnen. Maar liefst 95 procent van de Nederlanders van 13 jaar en ouder gebruiken wekelijks nieuwsmedia om zich te informeren.

Slechts 5 procent van de Nederlanders lijkt dus helemaal geen nieuws via media te volgen. Meer dan de helft van de bevolking (61%) gebruikt per dag minstens één nieuwsmedium. Bij 39 procent van de bevolking komt het nieuws binnen via televisie. 27 Procent leest de papieren krant of bezoekt een nieuwssite of -app.

Klassieke nieuwskanalen

Een groot deel van de Nederlandse bevolking lijkt nog vooral via klassieke nieuwskanalen aan nieuws te komen. De jongvolwassenen (20-34 jaar) daarentegen zijn gretige gebruikers van nieuwssites en -apps. Deze groep lijkt de papieren krant meer en meer links te laten liggen. Bij deze leeftijdsgroep is het omslagpunt van print naar digitaal reeds gepasseerd. Ze lezen vaker nieuws online.

De 65-plussers, mannen en hoogopgeleiden zijn grootverbruikers van nieuwsmedia. Vooral de ouderen houden daarbij vast aan de klassieke nieuwskanalen. De 50-plussers die de krant lezen, besteden daaraan ongeveer een uur per dag. Dat is veel in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Die besteden daaraan minder dan drie kwartier.

Televisie

Nieuws via televisie is vooral voor laagopgeleiden een populaire informatiebron. Hoogopgeleiden gebruiken daarentegen juist relatief vaak nieuwssites en -apps en beluisteren nieuwsradio.

Voor zover aanwezig zijn de verschillen op dit gebied tussen mannen en vrouwen relatief klein. Over het algemeen lezen meer mannen dan vrouwen de digitale krant of bezoeken nieuwssites en -apps. Ook besteden mannen die online nieuwsmedia gebruiken daaraan op een doorsneedag gemiddeld een halfuur meer dan vrouwen.

Nieuwssites en -apps

Nieuwssites en -apps zijn het populairst onder de 20- tot 49-jarigen. Veel Nederlanders stellen zich niet meer uitsluitend op de hoogte van nieuws door twintig minuten naar een journaal te kijken of een uur de krant te lezen. Het aantrekkelijke van online nieuwsmediagebruik is voor deze doelgroep dat dit snel en frequent tussendoor gedaan kan worden.