Groei komt vooral van kleinere nieuwskanalen

Minder journalisten produceren steeds meer nieuwsberichten. Dat blijkt uit wereldwijd marktonderzoek van het Amerikaanse PR-bureau AirPR. Opmerkelijk is dat maar liefst 95 procent van de groei komt uit nieuwskanalen met minder autoriteit (ranking) in de zoekmachines.

Meer journalistieke producties met minder journalisten.

Meer journalistieke producties met minder journalisten.
©Marc Mueller/Pexels

Het aantal banen in de journalistiek krimpt. Studie van bijna 2 miljard stuks mediacontent wereldwijd lijkt echter aan te tonen dat het journalistieke ecosysteem juist hard groeit. Het totale aantal publicaties wereldwijd groeide in 2018 namelijk met 16 procent ten opzichte van voorgaand jaar. 2018 Heeft dus een stevige groei laten zien van maar liefst 28 procent meer artikelen per maand in 2018 ten opzichte van 2017.

Het merendeel van de groei komt van derderangs nieuwskanalen. Dat zijn de kanalen met de laagste autoriteit in de zoekmachines. Kleinere nieuwskanalen worden dus belangrijker.

Journalistieke producties

Ter vergelijking: in de categorie uitgevers met de hoogste ranking daalde het aantal journalistieke producties met 55 procent. In de tweederangs categorie daalde dat aantal met 6 procent over dezelfde periode.

De studie lijkt het beeld te bevestigen dat journalisten harder moeten werken om met minder collega’s de betaande productieniveaus in stand te houden. Ze lijken daar niet goed in te slagen. Dit in weerwil van hun inspanningen. Het onderzoek laat namelijk zien dat het aantal artikelen per journalist in 2018 78 procent is gestegen. Dat is vooral ten koste gegaan van de lengte van artikelen, zo blijkt uit de metingen van AirPR.

Persberichten

De onderzoekers concluderen dat professionele persbenadering zich anno 2019 afspeelt in een snel veranderend en groeiend medialandschap. Micro-influencers (dus ook niet-professionele journalisten) spelen daarin een steeds belangrijker rol. Ze bedienene kleine doelgroepen (klein bereik), maar lijken er wel vaker in te slagen boodschappen effectief te communiceren. Het verdient dan ook aanbeveling om persberichten meer nadrukkelijk ook te richten op deze groepen van kleine uitgevers.

Persdienst Snappy Persbenadering merkt daarbij op dat een persstrategie waarbij kleine uitgevers worden benaderd veel meer differentatie behoeft in de persberichten. Méér verschillende persberichten versturen dus naar kortere, op maat gemaakte perslijsten. Het gebruik van een ‘generieke’ perslijst voor één klant, zoals bij veel pr-bureaus gebruikelijk is, kan écht niet meer. Moderne persbenadering beweegt zich van schieten met hagel op grote doelen naar schrijven als een scherpschutter, zorgvuldig en trefzeker.

Air PR: 2018 Global Media Report