NU.nl, NOS, AD en De Telegraaf belangrijkste online nieuwskanalen in Nederland

Steeds meer nieuwsconsumptie geschiedt online en mobiel. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Verenigde Internet Exploitanten (VINEX). NU.nl, NOS, AD en De Telegraaf zijn in Nederland de meest bezochte nieuwskanalen. NU.nl is online de grootste. AD echter wint snel terrein.

Nieuwsconsumptie vooral via smartphone

Nieuwsconsumptie vooral via smartphone

AD is aan een snelle opmars bezig. Het nieuwsmerk streeft daarbij de NOS hard voorbij. Afgelopen anderhalf jaar is de AD-website al driemaal meer bezocht dan die van de NOS. AD, een uitgave van Persgroep Nederland, maakt sinds 2016 het mondiale en landelijke deel voor ADR Nieuwsmedia. Daar vallen 57 voormalige regionale kranten onder. Die verschijnen nu als editie van het Algemeen Dagblad en een zevental voormalige Wegener-titels.

Nieuwsconsumptie

NRC, Volkskrant, RTL en Trouw zijn kleinere spelers op de online markt voor nieuwsconsumptie. De onderlinge verschillen in bezoekersaantallen in deze groep groeien.

De Volkskrant en NRC hebben een betaalmuur op hun site. Opmerkelijk is dat dit bij NRC niet echt tot lagere bezoekersaantallen leidt. NRC was bij de ‘kleine spelers’ lang derde. Dat verandert. Sinds een half jaar is het dagblad koploper. Een ander belangrijk nieuwsmerk in dit veld, RTLnieuws, zag het online bereik dalen.

Globale spelers

De échte grote spelers in online nieuwsconsumptie op de Nederlandse markt zijn globale webkanalen als Google, Facebook en Youtube. Het bereik van deze groten is over het algemeen vrij stabiel. Alleen Instagram laat echte groei zien.