Ook lekenpubliek vindt persberichten weinig informatief

Het zal niet echt verbazen. Niet alleen journalisten schuiven het gros van de persberichten ongebruikt aan de kant. Ook wanneer persberichten direct en onbewerkt aan een lezerspubliek worden voorgelegd, scoren ze lage waardering.

Toch vond het Belgische pr-bureau Bepublic het nodig om het effect van persberichten op Vlaamse lezers nader te onderzoeken. Wat blijkt? De lezers hadden het merendeel van de persberichten net zo lief niet onder ogen gehad. Amper één op de vier persberichten slaagt erin om, op een schaal van tien, vijf waarderingspunten te scoren, zo constateert Bepublic.

Impact

Het pr-bureau heeft honderd willekeurig gekozen persberichten laten beoordelen door tweeduizend Vlamingen. De deelnemers aan het onderzoek beoordeelden de impact van de persberichten aan de hand van verschillende factoren. Ze dachten na over vragen als: “Spreekt dit me aan?” , “Voel ik me beter geïnformeerd?” , “Zou ik dit bespreken met anderen?” In alle gevallen zijn de impactscores opvallend laag. Gemiddeld haalden de persberichten vier uit tien waarderingspunten. Amper één op de vier persberichten slaagde erin om een schamele vijf waarderingspunten te behalen.

Regels van de kunst

Aan de deelnemers van het onderzoek is ook gevraagd of de persberichten, volgens hen, zijn opgesteld volgens de regels van de kunst: nieuwswaarde, relevantie, taal en structuur. De meeste persberichten scoren volgens de lekendeskundigen laag op genoemde beoordelingsaspecten. Ze zijn eigenlijk bar slecht geschreven, zou men daar voorzichtig uit kunnen opmaken. Ook hier blijft de gemiddelde score steken op vier punten uit tien. Amper vier op de tien persberichten haalden een voldoende.

Nieuwswaarde

Uit een andere test, waarbij persberichten herschreven werden, blijkt dat niet elk persbericht te redden valt door er enkele trucjes op toe te passen. “Als de relevantie en de nieuwswaarde ontbreken, wordt een persbericht beter niet verstuurd”, constateert het pr-bureau.

De onderzoeksresultaten kunnen worden geïnterpreteerd een opsteker voor de journalistiek. Die toont zich (naar de lezer toe) nuttig door persberichten streng te selecteren en er eventueel informatieve waarde aan toe te voegen alvorens een persbericht voor publicatie te gebruiken. Het onderzoek toont ook aan dat journalisten bij de selectie kennelijk juiste keuzes maken. Ze hebben doorgaans goede redenen om (het merendeel van de) persberichten niet tot redactionele content te verwerken.

Impactscores

Overigens zijn de meningen verdeeld over de vraag of het überhaupt zinvol is om persberichten te verspreiden met het doel om lezers daarmee direct aan te spreken. Snappy Persbenadering stelt zich op het standpunt dat persberichten alleen zinvol zijn om gerenommeerde nieuwskanalen te benaderen met doelgroepgerichte nieuwscontent. Dat verplicht weliswaar tot het leveren van hoge kwaliteit, maar door publicatie via een toonaangevend nieuwskanaal krijgt het persbericht bereik. Dat verhoogt op zijn beurt de impactscores. Het ongericht online publiceren van persberichten daarentegen levert, volgens Snappy, geen aantoonbare impact of ROI op.

©Snappy Persdiensten 2015