Journalist geeft gratis advies over persbenadering

Journalisten hebben een haat-liefdeverhouding met persberichten. Enerzijds is het persbericht onder journalisten nog steeds de meest favoriete bron voor de nieuwsgaring. Anderzijds ergeren journalisten zich groen en geel aan de matige kwaliteit van de berichten die ze ontvangen. Journalist Paul van der Sneppen van pr-bureau Snappy Persbenadering biedt organisaties daarom aan om hun perscommuniqués gratis te laten toetsen op effectiviteit.

Blendle-persberichten mogen zich niet bezondigen aan borstklopperij en jubelverhalen © Blendle / Leonard Fäustl

“Om eerlijk te zijn: wij houden niet zo van pr-mensen”, zo luidt een vacaturetekst van de jonge, hippe, online nieuwskiosk Blendle. “Wij komen oorspronkelijk uit de journalistiek, en bij pr moeten we meteen terugdenken aan de duizenden zaaddodende persberichten die steeds over ons uitgestort werden.” Blendle hoopte met de vacaturetekst in kwestie een pr-manager te vinden die zich in persberichten nu eens niet schuldig maakt aan de gebruikelijke jubelverhalen en borstklopperij.

Authentieke verhalen

De vacaturetekst geeft goed aan waar de schoen wringt. Persberichten die door pr-bureaus, bedrijven en organisaties worden rondgestuurd sluiten meestal niet aan bij datgene waar de doelgroep, journalisten en mediamakers, naar op zoek zijn. Ze worden vrijwel altijd geschreven vanuit de behoefte om een dienst, product of evenement te promoten. Nieuwsmakers echter, laten zich niet graag voor dat karretje spannen. Ze zoeken authentieke verhalen die nauw aansluiten bij de belangstelling van hun doelgroep. Voor promotie en reclame verwijzen ze graag naar de advertentieafdeling van hun medium.

Pr-bureau Snappy Persbenadering wil de kloof dichten tussen de behoeften van nieuwsredacties en de persberichten die ze ontvangen. Snappy biedt bedrijven en organisaties daarom aan om deze maand persberichten in te sturen voor toetsing. De opstellers van de ingezonden persberichten krijgen persoonlijke feed-back van Snappy. Daarin wordt onder meer uitgebreid ingegaan op de wijze waarop het bericht is opgesteld, maar ook zaken als de onderwerpkeuze, de invalshoek en de media en bloggers voor wie het bericht relevant kan zijn.

Nieuwswaarde

Snappy wil de inzenders vooral inspireren om persberichten te maken die ook werkelijk nieuwswaarde hebben. “Daarvoor moet je met een journalistiek oog naar je eigen verhaal kijken. Door uit je eigen bubbel te stappen en ontwikkelingen in jouw organisatie te bekijken door een journalistieke bril, vind je vaak mooie nieuwshaakjes voor een persbericht dat ook echt de krant haalt. Er zit vaak veel meer nieuws in een organisatie dan de betrokkenen zelf zien.”

De gratis consults die Snappy aanbiedt, kunnen twee doelen dienen. In de eerste plaats zijn ze bedoeld om persberichten te verbeteren voordat ze de wereld in gestuurd worden. Maar Snappy wil belangstellenden ook nadrukkelijk uitnodigen om reeds verzonden persberichten in te sturen. “We kunnen dan ook kijken naar het resultaat en daar belangrijke lessen uit trekken over de effectiviteit van een persbericht.”

Journalistiek fingerspitzengefühl

In dat laatste geval kan de feed-back ook gebruikt worden om binnen een communicatieteam terug te blikken op een campagne. “Communicatieprofessionals zijn creatief en verzetten vaak bergen om hun boodschap bij de juiste doelgroepen voor het voetlicht te krijgen. Maar de persbenadering hangt, vreemd genoeg, vaak aan de laatste mem terwijl daar veel kansen liggen. Die blijven liggen omdat het pr-professionals vaak ontbreekt aan journalistiek fingerspitzengefühl.”

Belangstellenden kunnen hun persberichten tot woensdag 18 maart insturen. Het aanbod van gratis consults is beperkt. Snappy Persberichten behoudt zich het recht voor om inzendingen af te wijzen. Inzenders kunnen contact opnemen met Snappy via de website Persbenadering.nl.