Veel huis-aan-huiskranten verdwijnen door invoering ‘Ja’-sticker

 In verschillende gemeentenraden in het land woedt een discussie over de vraag of huis-aan-huiskranten reclamedrukwerk zijn of regiojournalistiek. Veel gemeenten overwegen om de bekende ‘ja nee’ sticker en ‘nee nee’ stickers te vervangen voor een ‘ja’ sticker. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) steunt dat idee. De vereniging heeft kant en klare informatie klaarliggen voor gemeenten om de ‘Ja’ sticker in te voeren.

Huis-aan-huisbladen in zwaar weer

Huis-aan-huisbladen in zwaar weer © Brotin Biswas / Pexels.com

Het aantal mensen dat een ‘Ja’ sticker opplakt is naar verwachting beperkt. Daardoor zal de verspreiding van reclamefolders substantieel verminderen, zo is de verwachting.

Advertenties

De vraag rijst nu wat een reclamefolder nu eigenlijk is. De gemeente Utrecht vindt bijvoorbeeld dat hier ook een huis-aan-huiskrant onder valt. Er staan immers méér advertentiepagina’s dan redactiepagina’s in, zo is de redenering.

Ook in andere gemeenten ontstaan dit soort discussies. Gemeenteraden bepalen immers op basis van de VNG-instructie zelf of zij de nieuwe ‘Ja’ sticker al dan niet invoeren en zo ja, voor welk drukwerk  dit dan precies geldt.

Veel journalisten maken zich zorgen dat de gedachte van de Utrechtse Raad navolging gaat krijgen. De redacties van huis-aan-huiskranten zijn plots afhankelijk van de grillen van gemeenteraden die feitelijk beslissen over het voortbestaan van hun huis-aan-huiskranten. De journalistieke functie van de huis-aan-huiskrant komt zwaar onder druk te staan.

Geen reclamefolder

De huis-aan-huiskrant is een gratis krant met hyperlokaal en lokaal nieuws dat veelal aan de keukentafel wordt gelezen. De krant wordt dwars door alle lagen van de bevolking gewaardeerd vanwege het lokale nieuws. De lokale krant is een journalistiek product met een functie om het lokale nieuws in de meeste brede zin te volgen. Lokale en regionale nieuwsmedia bouwen hier vaak op voort in hun berichtgeving.

Nieuws wordt wel steeds meer digitaal verspreid. Ook huis-aan-huiskranten zijn bezig met die transitie. Maar de digitale kanalen ontstaan nadrukkelijk naast de gedrukte vorm, niet als vervanging, zo stellen critici van de ‘ja’-sticker. Volgens recent NOM-onderzoek (onafhankelijk landelijk onderzoek naar bereikcijfers van kranten) lezen 12 miljoen mensen weleens een huis-aan-huiskrant, 7,7 miljoen Nederlanders (53%) zegt dat wekelijks te doen, 58 procent leest driekwart of meer van een nummer en 50 procent van de lezers laat weten de lokale krant (heel erg) te missen als ie er niet zou zijn. Er zijn 350 tot 400 van die kranten in Nederland, en zo’n 200 daarvan worden door lokale en provinciale overheden gebruikt om met inwoners te communiceren.

Lees ook: Grote veranderingen in aanbod huis-aan-huisbladen