Minister laat waterschapspartijen zonder campagnekas de verkiezingen in gaan

De Algemene Waterschapspartij (AWP) eist van minister Arie Slob (mediazaken) ruimte voor een campagnespot in Zendtijd voor Politieke Partijen. Dat schrijft de waterschapspartij deze week in een brief aan de minister. De AWP is verbolgen over het feit dat voor waterschapspartijen geen campagnefinanciering en zendtijd is geregeld. AWP-voorzitter Ron van Megen spreekt van een ongelijke verkiezingsstrijd.

AWP-voorzitter Ron van Megen wil zendtijd politieke partijen

AWP-voorzitter Ron van Megen wil zendtijd politieke partijen

De brief is volgens Van Megen eigenlijk niets minder dan een wanhoopsdaad. De waterschapspartij moet zonder enige overheidsfinanciering campagne voeren voor de komende waterschapsverkiezingen in maart. In tegenstelling tot partijen met een vertegenwoordiging in de eerste of tweede kamer krijgen waterschapspartijen geen enkele overheidssteun voor hun verkiezingscampagnes. “Als we ook nog worden uitgesloten van de Zendtijd voor Politieke Partijen blijft ons nauwelijks meer een podium om onze boodschap uit te dragen”, zegt Van Megen.

Zendtijd politieke partijen

De brief volgt op eerdere vergeefse pogingen om bij Slob zendtijd los te peuteren voor een verkiezingsspot. In antwoord op het AWP-verzoek verwijst het ministerie van OCW de waterschapspartij voor het inkopen van zendtijd naar commerciële kanalen, de STER en de commerciële omroepen. “Maar zonder enige campagnefinanciering is die weg voor de AWP natuurlijk afgesloten.”

Vorig jaar heeft de AWP bij minister Ollongren (BZ) aangeklopt voor campagnefinanciering. Ook daar heeft de waterschapspartij bot gevangen. De minister wil niet vooruitlopen op de besluitvorming over een eventuele uitbreiding van de Wet op financiering politieke partijen. “Daarmee heeft ze het probleem over de komende verkiezingen heen getild. Dat vinden we erg onzorgvuldig.”

Lege oorlogskas

“De politiek draalt”, vindt AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp. In januari vorig jaar heeft de commissie Veling al aanbevelingen gedaan over de uitbreiding van de Wet financiering politieke partijen naar het decentraal bestuur. “Toen had het debat over campagnefinanciering voor waterschapspartijen al gevoerd moeten worden”, vindt Middendorp.

In 2008 is het partijenstelsel voor het eerst toegepast op de waterschapsverkiezingen. Dat is het moment geweest dat, samen met de reguliere politieke partijen, de waterschapspartijen voor het eerst hun intrede deden in de waterschapsbesturen. “Eigenlijk had in 2008 al een regeling getroffen moeten worden voor alle nieuwkomers in deze politieke arena. We vinden het niet te verkopen dat de waterschapspartijen nu al voor de derde keer met een lege oorlogskas een verkiezingscampagne in moeten.”

Ledencontributies

De AWP financiert de verkiezingscampagne nu helemaal uit de inkomsten van ledencontributies. De waterschapspartij heeft voor de verkiezingen van maart circa 27.000 euro gespaard. Van Megen vindt het bijna ondoenlijk om met zo’n beperkt budget de concurrentie aan te gaan met de landelijke politieke partijen. “En dat is slecht voor het democratisch proces. Je ziet dat deze verkiezingen helemaal niet gaan over provinciaal bestuur of waterschappen. Onderwerpen als de klimaatwet en het kinderpardon kapen alle media-aandacht weg. Dat terwijl deze verkiezingen veel meer moeten gaan over de enorme investeringen die nodig zijn voor waterveiligheid, klimaatadaptatie en hoe we die lasten eerlijk moeten verdelen.

Persberichten

Het gebrek aan financiering weerhoudt de AWP er niet van om stevig campagne te voeren. De partij laat zich in de verkiezingscampagne ondersteunen door Snappy Persbenadering. Het bureau staat de waterschapspartij bij met strategische adviezen, persberichten en persbemiddeling. Die bemiddeling heeft zowel landelijk als in de regio’s al veel publiciteit gegenereerd. Zo heeft AWP-voorzitter Van Megen onder meer zijn verhaal kunnen doen bij BNR Nieuwsradio en op Radio 1.

Volgens de pr-mediamonitor BuzzCovery is tot aan 18 maart, de aftrap van de landelijke verkiezingscampagnes, door Snappy Persbenadering al ruim 80.000 euro aan online mediawaarde gegenereerd voor de AWP. BuzzCovery laat daarbij de mediawaarde van verschillende printmedia en rtv-interviews buiten beschouwing.

De Algemene Waterschapspartij doet op 20 maart 2019 onder de naam ‘AWP niet politiek wel deskundig’ mee aan de verkiezingen in 19 van de 21 Nederlandse waterschappen.